Samling: Couto Portugal

Couto, SA

Det var i 1918 at selskapet Flôres e Couto var født i Porto,    som år senere (1931) ble kjent som  Couto, Lda.  Det er på dette tidspunktet ledelsen av firmaet blir det eneste ansvaret for Alberto Ferreira do Couto.

I 1932 opprettet Alberto Ferreira Couto, med hjelp fra en tannlegevenn,  "Medicinal Couto Paste"  for å bekjempe tannkjøttproblemene som var forårsaket av syfilis. Og det er slik  "Medisinale Pasta Couto"  blir raskt i selskapets mest kjente produkt.

1 produkt